top of page

Kde objednat

Pokud se rozhodnete k nákupu startovací sady, či jiného produktu, nemusíte se bát.  Žádné mě­síč­ní ob­jed­náv­ky ani prodeje nejsou podmínkou. Vše funguje jako standardní e-shop. Pokud budete potřebovat, při registraci Vám Budu ráda k dis­po­zi­ci.  Na začátek své "olejové cesty" také ode mne dostanete spoustu materiálů, včetně manuálu ke startovací sadě. Také vás na­u­čím, jak s oleji bez­peč­ně za­chá­zet a jak je správ­ně po­u­ží­vat.

8E33B1D8-F492-49C3-ACCB-FC7E65D8B9B6.JPG
8E33B1D8-F492-49C3-ACCB-FC7E65D8B9B6.JPG

Registrace

Nejdříve se zde zaregistruj a vytvoř si profil zdarma.
ZDE 
Až po té budete nakupovat nakupovat se slevou!
Vyplňte:
- své jméno,
- datum narození
- všechny kontaktní údaje ....dejte pokračovat
- zadejte uživatelské jméno, heslo a PIN (vše si zapište)
- zkontrolujte číslo registrátora ( 39167135) tzn. že můžete ode mě navíc získáváte spoustu materiálů zdarma
potvrďte a pokračujte
- zkontrolujte přehled a opět potvrďte

DSC04163.jpg

Objednávka

 Varianta 1)

Věrnostní objednávka

Věrnostní ob­jed­náv­ka je nákup  s vý­ho­da­mi získání dalších bonusů za věrnost. Ne­zá­vaz­ný, bez­plat­ný pro­gram vám za každý nákup vrací 10-25% ve formě bodů, za které na­ku­pu­je­te zdar­ma a také do­stá­vá­te dárky k ob­jed­náv­kám.

Zna­me­ná to, že za vaši první ob­jed­náv­ku již do­sta­ne­te minimalně 10 bodů zpět, které můžete využít jako slevu při dalším nákupu.

Ve vir­tu­ál­ní kan­ce­lá­ři klik­ně­te na levé liště na Věrnostní od­mě­ny. V ka­ta­lo­gu si vy­ber­te pro­duk­ty nebo vaši star­to­va­cí sadu (CZ) s ma­te­ri­á­ly v češ­ti­ně, při­dej­te vše do ko­ší­ku a klik­ně­te na „ulo­žit mě­síč­ní ob­jed­náv­ku“. U poš­tov­né­ho za­dej­te „stan­dard au­toship“, nech­te dneš­ní datum, me­to­du plat­by (Visa, Mas­ter­ca­rd nebo Pa­y­pal) a ulož­te vaši ob­jed­náv­ku.

 Varianta 2)

Jednorázová objednávka

Jednorá­zo­vá ob­jed­náv­ka je standardní jed­no­rá­zo­vý nákup jako na jiném e-shopu.  Na horní liště si vyberete sekce produkty.

 

Nebo můžete kliknout na jednorázová objednávku ve Virtuální kanceláři a pomocí klíčových slov si vyhledáte co chcete (u sady CZ s ma­te­ri­á­ly v češ­ti­ně, přidejte do košíku a klikněte na „pokladna“. Zkontrolujte adresu, poštovné “standard” a zaplaťte svou kartou. Potvrďte a zobrazí se gratulace s číslem objednávky!

DSC04165.jpg
bottom of page